O nás

Vznik:

První zmínka o tělovýchovné jednotě v obci Stříbrná byla už v roce 1945 s názvem „TJ Sokol“. V roce 1974 byl v obci založen lyžařský oddíl, který se po několika letech přejmenoval na TJ Horal Stříbrná.

Účel spolku:

TJ Horal Stříbrná, z. s. byl založen za účelem provozování vlastního tělovýchovného a sportovního procesu. Ten je  zaměřen především na všechny druhy lyžařského sportu, včetně výuky.  Svými zájmy usiluje o zpřístupnění různých forem tělesné kultury především mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Cílem je zajistit našim mladým členům co nejpestřejší a nejkvalitnější klubové, tréninkové a organizační prostředí tak, aby děti sport bavil, rádi a férově závodily a uměly pomoci ostatním.

Členové a kroužky:

Členy spolku jsou z velké řady děti a dospělí s trvalým pobytem ve Stříbrné, v Kraslicích a okolí. 
Od roku 2016 je TJ Horal Stříbrná, z. s. ve spojení s DDM Kraslice, a to jako lyžařský kroužek pro děti
z kraslických ZŠ – kroužek se každoročně věnuje cca 30 členům.

TJ Horal Stříbrná, z. s. v roce 2020 čítá 69 členů (dospělých a dětí).

Členská základna je dle regulí Svazu lyžařů České republiky (SLČR), Národní sportovní agentury a České unie sportu (TVUS Sokolov) součástí databází těchto institucí.

Závody, tréninky a akce:

Pořádané závody (nejen lyžařské, ale i běžecké či cyklo apod.) a další akce (dětský den, Mikuláš, oslava vysvědčení apod.) jsou přístupné jak závodníkům, tak divákům z celého kraje a dále. Všichni členové spolku se aktivně podílejí nejen na sportovní činnosti, ale také na činnosti pořadatelské a dobrovolnické. Trenéři a rodiče jezdí s dětmi po závodech,  účastní se více jak dvaceti závodů v zimě i v létě. Dva veřejné závody ročně spolek sám pořádá. Závodí se nejen v Krušných horách, ale po celé republice, v Německu i v Rakousku.

Děti jsou při trénincích a závodech rozděleny dle věku do skupin.
V oddíle jsou děti od 5 let do 18 let. V zimě trénují po skupinách dvakrát v týdnu, v létě jsou tréninky společné.

Spolek pořádá společná soustředění, kdy v zimě jezdí trénovat do Rakouského Söldenu a v létě na chebskou Jesenici. Na soustředěných plně funguje kolektivní přístup, větší děti pomáhají a jsou vzorem pro ty menší.

Úspěchy:

Nelze vypsat všechny dílčí úspěchy dětí TJ Horal Stříbrná, z. s. Děti se pravidelně umisťují na předních místech různých závodů. Spousty fotografií úspěchů dětí je k prohlédnutí na facebookových stránkách
TJ Horal Stříbrná, z. s.

Kolektiv trenérů TJ Horal Stříbrná, z. s. získal titul „Nejúspěšnější kolektiv okresu Sokolov za rok 2018“, akce pořádaná Tělovýchovnou unií Sokolov. Kolektiv trenérů získal své základy již v dětství, Jiří J.
a Günter F. se pravidelně na svahu a závodech potkávali s Petrem J.
a společně po odchodu starších trenérů navázali na jejich činnost, sami začali trénovat své potomky a také ostatní mladé talenty ze Stříbrné a blízkého okolí. Miroslav K. z Kraslic do klubu přešel současně s objeveným talentem své dcery a syna. Miroslav K. se v současné době trenérsky věnuje nejstarším dětem, Jiří J. těm úplně nejmladším. Petr J. a Günter F. trénují početnou skupinu závodníků od cca 8 do cca 13 let. Svou trenérskou činnost vykonávají všichni bez úplaty, ve svém volném čase a po dobu celého roku.