Dokumenty

Členské příspěvky:

– úhrada je možná na účet klubu (do popisu platby prosíme uvést jména člena), popř. předáním hotovosti hospodářce či předsedkyni

Výbor dle Čl. VIII stanov klubu stanovuje s platností od 1. 1. 2021 výši a splatnost ročních členských příspěvků následovně:

  • dětský aktivní člen: ve výši 1300 Kč / rok se splatností do 31. 3. aktuálního kalendářního roku s tím, že klub za každého takového člena zaplatí povinný příspěvek DDM Kraslice
  • dětský neaktivní člen: ve výši 200 Kč / rok se splatností do 31. 3. aktuálního kalendářního roku
  • dospělý: ve výši 200 Kč / rok se splatností do 31. 3. aktuálního kalendářního roku

Členská schůze 2020:

Výbor TJ Horal Stříbrná, z. s., na základě svého jednání ze dne
11. 12. 2020 informuje členy, že vzhledem k opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 na území ČR v průběhu roku 2020 nemohla se uskutečnit členská schůze TJ.